Velkommen til U.L. Petersens eftf. Genvindingsindustri

Geestruplund

 

U.L. Petersens Eftf. er en moderne genvindingsvirksomhed, der modtager
og afhenter alle former for stålskrot, skrot og metaller.

Miljøbehandling af biler efter de nyeste lovkrav.

Der er salg af brugsjern.

 

Fotos fra pladsen.

Kontakt