Velkommen til U.L. Petersens eftf. Genvindingsindustri

Geestruplund

 

U.L. Petersens Eftf. er en moderne genvindingsvirksomhed, der modtager
og afhenter alle former for stålskrot, skrot og metaller.

Miljøbehandling af biler efter de nyeste lovkrav.
Nye regler for dieselbiler !!!

op til 5500 kr. udbetales for en “hel” bil
det gælder for dieselbiler indreg. før 1/1-2006

Der er salg af brugsjern.

Fotos fra pladsen.

Kontakt